” လွိုင္သာယာကေန ၿမိဳ႕တြင္းကို နာရီဝက္နဲ႕ေရာက္မယ့္ ရန္ကုန္မိုးပ်ံၿမိဳ႕ပတ္ရထား ၂၀၂၇ တြင္ စတင္ေျပးဆြဲမည္။”

ရန္ကုန္မိုးပ်ံၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ ၂၀၂၂ခုနွစ္ တြင္ စတင္တည္

ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္ ေျပးဆြဲနိုင္ရန္

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွ

အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပလူထု ရထားပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း(YUMRT) ႏွင့္ပတ္သက္၍

မိဘျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ယခုလ ၁ ရက္က

လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္႐ွိ က်က္သေရေဆာင္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“လွိုင္သာယာကေန ပါရမီထိကတဆင့္ ပါရမီကေန တိုးေၾကာင္ကေလးထိက

ဒုတိယတဆင့္သြားမယ္။ ဒီလိုသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ လွိုင္သာယာကေန ၿမိဳ႕တြင္းနဲ႔

လွိုင္သာယာကေန ပါရမီ – တိုးေၾကာင္ကေလးကိုသြားတဲ့ အခါမွာ ၃၅ မိနစ္ေလာက္နဲ႔

ေရာက္ေအာင္ ေျပးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ခကိုလည္း အေကာင္းဆံုးနဲ႔

အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားမွာပါ“ဟု

၎ကေျပာသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ JICAတို႔

ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပလူထု ရထားပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း (YUMRT)ကို

ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လိႈင္သာယာဘူတာမွ

ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္းအတိုင္း ၊ လိႈင္ျမစ္ကို ျဖတ္၍ ပါရမီလမ္းအတိုင္း ပါရမီဘူတာအထိ

အရွည္ ၁၈ ကီလိုမီတာရွိ လိႈင္သာယာ-ပါရမီ ရထားလမ္းေၾကာင္းကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္

လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ပါရမီဘူတာမွ တိုးေၾကာင္ကေလးဘူတာ ရထားလမ္းေၾကာင္းကို

ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ -မႏၲေလး ရထားလမ္းျဖင့္

ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းရထားလမ္း စီမံကိန္းႀကီးသည္ လိႈင္သာယာ ၊ မရမ္းကုန္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ႏွင့္

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိႈင္သာယာ-ပါရမီရထားလမ္း ေၾကာင္း

စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ

ကုန္က်မည္ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရထားလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေသာ နိုင္ငံပိုင္ ေျမမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမမ်ားကို

သိမ္းဆည္းမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ေပးရန္ ေမလ ၆

ရက္ေန႔က စတင္၍ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။

” စီမံကိန္းဧရိယာနဲ႔ မလြတ္တာေၾကာင့္ ေျပာင္းေရြ႕ ေပးရမယ့္ ျပည္သူေတြထိခိုက္နစ္နာမႈ

အနည္းဆံုးျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဦးစားေပး

လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။အထူးသျဖင့္ လိႈင္သာယာဘူတာမွာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး

ေပးရမယ္။ လယ္သမားေတြကို ေပးတဲ့အခါမွာ စနစ္တက် ေပးလို႔ရေအာင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း သြားပါမယ္။ အလားတူ

ပါရမီလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝတဲ့ သူေတြမ်ားတယ္။သူတို႔ေတြကို

ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကို စနစ္တက် တိုင္းတာ တြက္ခ်က္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္“ဟု

၎ကေျပာသည္။

လိႈင္သာယာဘူတာအတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမဧရိယာမွာ ၁၄၄ ဒသမ ၆ ဧကရွိၿပီး

ယင္းဧက အနက္၂၄ ဒသမ ၆ ဧက မွာ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ပါဝင္သျဖင့္ အဆိုပါ

ဧကအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးထားၿပီး

ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ က်န္ ဧက ၁၂၀ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ေရးကို

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က စိစစ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။

JICA ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမူဝါဒနွင့္

နိုင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံနႈန္းမ်ားနွင့္အညီ ယခုနွစ္

ေမလ ၆ ရက္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ကာလသည္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မည့္

ဧရိယာတစ္ခုလံုးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ လ်ာထား

ကာလျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက

အသိေပးေၾကညာထားသည္။

စီမံကိန္းအက်ံဳးဝင္မည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေသာ ေမလ ၆ ရက္ ေနာက္ပိုင္း

အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို

ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ အေဆာက္အအံုအသစ္

တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ ေျမယာလႊဲေျပာင္းျခင္း ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္

ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၊ကရုဏာေၾကး ပံ့ပိုးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား

ရရွိခံစားနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Unicode

ရန်ကုန်မိုးပျံမြို့ပတ်ရထားလမ်းစီမံကိန်းကို ဂျပန်ချေးငွေဖြင့် ၂၀၂၂ခုနှစ် တွင်

စတင်တည် ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင် စတင် ပြေးဆွဲနိုင်ရန်

လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့မီးရထား (အောက်မြန်မာပြည်)မှ

အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးထွန်းအောင်သင်းက ပြောသည်။

ရန်ကုန်မြို့ပြလူထု ရထားပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်း(YUMRT) နှင့်ပတ်သက်၍

မိဘပြည်သူလူထုသို့ အသိပေးရှင်းလင်းခြင်း အခမ်းအနားကို ယခုလ ၁ ရက်က

လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကျက်သရေဆောင် ကျောင်းတော်ကြီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

“လှိုင်သာယာကနေ ပါရမီထိကတဆင့် ပါရမီကနေ တိုးကြောင်ကလေးထိက

ဒုတိယတဆင့်သွားမယ်။ ဒီလိုသွားတဲ့အချိန်မှာ လှိုင်သာယာကနေ မြို့တွင်းနဲ့

လှိုင်သာယာကနေ ပါရမီ – တိုးကြောင်ကလေးကိုသွားတဲ့ အခါမှာ ၃၅ မိနစ်လောက်နဲ့

ရောက်အောင် ပြေးဆွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်ခကိုလည်း အကောင်းဆုံးနဲ့

အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြည်သူလူထုကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်အောင် လုပ်သွားမှာပါ“ဟု

၎င်းကပြောသည်။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်

JICAတို့ ပူးပေါင်း၍ ရန်ကုန်မြို့ပြလူထု ရထားပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်း (YUMRT)ကို

ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမအဆင့်အနေဖြင့် လှိုင်သာယာဘူတာမှ

ရန်ကုန် – ပုသိမ်လမ်းအတိုင်း ၊ လှိုင်မြစ်ကို ဖြတ်၍ ပါရမီလမ်းအတိုင်း

ပါရမီဘူတာအထိ အရှည် ၁၈ ကီလိုမီတာရှိ လှိုင်သာယာ-ပါရမီ

ရထားလမ်းကြောင်းကို စတင်ဖော်ဆောင်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။

ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ပါရမီဘူတာမှ တိုးကြောင်ကလေးဘူတာ

ရထားလမ်းကြောင်းကို ဆက်လက် ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် -မန္တလေး

ရထားလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

ယင်းရထားလမ်း စီမံကိန်းကြီးသည် လှိုင်သာယာ ၊ မရမ်းကုန်း ၊ တောင်ဥက္ကလာပ

နှင့် ရန်ကင်းမြို့နယ်တို့ကို ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး လှိုင်သာယာ-ပါရမီရထားလမ်း

ကြောင်း စီမံကိန်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ

ကုန်ကျမည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။

ထို့ပြင် ရထားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိသော နိုင်ငံပိုင် မြေများနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်

မြေများကို သိမ်းဆည်းမည် ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းအတွက် မြေယာလျော်ကြေး ပေးရန်

မေလ ၆ ရက်နေ့က စတင်၍ စစ်တမ်းများ ကောက်ယူလျက်ရှိသည်။

” စီမံကိန်းဧရိယာနဲ့ မလွတ်တာကြောင့် ပြောင်းရွေ့ ပေးရမယ့်

ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှု အနည်းဆုံးဖြစ် အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်

လှိုင်သာယာဘူတာမှာ မြေယာလျော်ကြေး ပေးရမယ်။ လယ်သမားတွေကို

ပေးတဲ့အခါမှာ စနစ်တကျ ပေးလို့ရအောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း သွားပါမယ်။ အလားတူ ပါရမီလမ်းတစ်လျှောက်မှာ

ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ သူတွေများတယ်။သူတို့တွေကို မြေယာလျော်ကြေးကို စနစ်တကျ

တိုင်းတာ တွက်ချက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်“ဟု ၎င်းကပြောသည်။

လှိုင်သာယာဘူတာအတွက် သိမ်းဆည်းထားသည့် မြေဧရိယာမှာ ၁၄၄ ဒသမ ၆

ဧကရှိပြီး ယင်းဧက အနက်၂၄ ဒသမ ၆ ဧက မှာ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ပါဝင်သဖြင့်

အဆိုပါ ဧကအတွက် တစ်ဧကလျှင် ကျပ်သိန်း ၃၀ နှုန်းဖြင့် လျော်ကြေးပေးထားပြီး

ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

ထို့ပြင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ကျန် ဧက ၁၂၀ အတွက် လျော်ကြေးပေးနိုင်ရေးကို

ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က စိစစ်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုသည်။

JICA ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု

ဆန်းစစ်ခြင်းမူဝါဒနှင့် နိုင်ငံတကာငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ချမှတ်ထားသော

စံနှုန်းများနှင့်အညီ ယခုနှစ် မေလ ၆ ရက်မှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ကာလသည်

စီမံကိန်းသက်ရောက်မည့် ဧရိယာတစ်ခုလုံးကို စစ်တမ်းကောက်ယူမည့် လျာထား

ကာလဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက

အသိပေးကြေညာထားသည်။

စီမံကိန်းအကျုံးဝင်မည့် နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်သော မေလ ၆ ရက် နောက်ပိုင်း

အဆိုပါနယ်မြေများအတွင်း တည်ရှိနေသော အဆောက်အအုံများကို

ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း ၊ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း ၊ အဆောက်အအုံအသစ်

တည်ဆောက်ခြင်း ၊ မြေယာလွှဲပြောင်းခြင်း ၊ ရောင်းချခြင်းများအတွက်

မြေယာလျော်ကြေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၊ကရုဏာကြေး ပံ့ပိုးမည့်

အစီအစဉ်များ ရရှိခံစားနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။